aktualności

Jak wynika z najnowszego raportu Information Services Group, opisującego sytuację na rynku usług outsourcingowych na świecie, wartość kontraktów w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w regionie EMEA w pierwszym półroczu 2013 r. zmalała o 15 proc. rok do roku. Gorsza koniunktura panująca na rynkach europejskich nie znajduje odzwierciedlenia w kondycji tej branży w Polsce. Jak wynika z danych ABSL, polski sektor nowoczesnych usług dla biznesu utrzymuje silną tendencję wzrostową. Od stycznia 2012 przybyło 70 nowych centrów, a liczba zatrudnionych wzrosła o 23,5 tys. osób. Wyjątkowo dynamicznie rozwija się rynek usług dla sektora finansowego, w którym pracuje już blisko 30 tys. osób, a w przeciągu 5 lat liczba ta może wzrosnąć o kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zatrudnionych.


ISG Outsourcing Index to przegląd sytuacji na rynku outsourcingowym na świecie. Jak wynika z zawartych w nim danych, wartość kontraktów (Actual Contract Value) w sektorze dla regionu EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) w drugim kwartale 2013 r. zmalała aż o 16% kwartał do kwartału. Obecnie ich wartość w regionie wynosi 2,0 mld USD. Branże BPO (Business Process Outsourcing) oraz ITO (Information Technology Outsourcing) również odnotowały straty. W porównaniu z pierwszym półroczem 2012 r wartość kontraktów w obu segmentach spadła o 27%. Dane te nie są optymistyczne, jednak jak się okazuje, nie mają one przełożenia na polski rynek nowoczesnych usług dla biznesu, który nie odczuł zmniejszenia liczby kontraktów.

 

Dobre wyniki polskiego outsourcingu


Obecnie Polska dominuje w Europie Środowo-Wschodniej pod względem liczby osób pracujących w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Średnioroczny wzrost zatrudnienia w tym sektorze pozostaje na poziomie 20% i jest najbardziej stabilny na tle wszystkich państw regionu. Jak wynika z szacunków ABSL, w centrach usług z zagranicznym kapitałem pracuje już 110 tys. osób. Ponadto, jak wskazuje ABSL, Polska jest jednym z europejskich liderów branży usług dla sektora finansowego. Aktualnie liczba zatrudnionych w centrach z zagranicznym kapitałem świadczących usługi na rzecz sektora finansowego wynosi co najmniej 27 tys. osób.


Podczas gdy dane z raportu Information Services Group ukazują spadek wartości outsourcingu IT w całym regionie EMEA, w Polsce wśród klientów firm z sektora usług finansowych, rosnącą popularnością cieszą się właśnie procesy z tego obszaru. Wydatki przedsiębiorstw typu BIFS (banking, insurance, financial services) na IT mają osiągnąć w latach 2011-2016 średniorocznie ponad 6% wzrost, co da Polsce pozycję wicelidera wśród krajów EMEA .


- Europa Środkowo-Wschodnia, ze wzrostem na poziomie 10 procent, jest jednym z liderów wzrostów wydatków IT w sektorze usług dla branży finansowej w całym regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Polska sta¬ła się również kluczową europejską destynacją, w której lokują swoje centra firmy oferujące usługi z zakresu ITO - tłumaczy Przemysław Berendt, Wiceprezes ABSL.


Dobrą sytuację na rynku outsourcingu w Polsce potwierdzają firmy, które znalazły się w czołowej 15 dostawców usług ITO na świecie. Przykładem mogą być polskie centra firmy Capgemini, która intensyfikuje procesy rekrutacyjne i planuje przyjąć 200 - 300 dodatkowych osób w Katowicach, a także ponad 300 nowych pracowników w Krakowie. W całej Polsce Capgemini zatrudnia już ponad 5300 osób i jest drugim największym zagranicznym inwestorem z sektora nowoczesnych usług dla biznesu w naszym kraju.

 

Pełną treść artykułu można znaleźć na stronie: hrbiznes.plWYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER