aktualności

W latach 2008-2012 wśród Polaków poniżej 30 lat wchodzących na rynek pracy aż 38% stanowili absolwenci szkół wyższych. Osoby z dyplomem radzą sobie na nim lepiej od osób z niższym wykształceniem - w połowie ubiegłego roku wskaźnik zatrudnienia dla absolwentów uczelni był o 25% wyższy, niż krajowa średnia.

 

Jak podkreślają eksperci, sam tytuł naukowy jednak nie wystarczy - w rywalizacji o najlepsze stanowiska coraz częściej liczy się odpowiedni wybór kierunku i dodatkowe szkolenia. Dlatego Polacy edukują się w nowych dziedzinach - tylko w ubiegłym roku aż 83% z Polaków planowało podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe. Te potrzeby dostrzegają także pracodawcy.

 

Biznes, czyli szkoła

 

Sprawdzone mechanizmy doskonalenia kompetencji zawodowych coraz skuteczniej przenoszą na polski grunt zagraniczne firmy, inwestujące w Polsce. Prym w tym zakresie wiodą przedstawiciele sektora nowoczesnych usług biznesowych, zatrudniającego obecnie ponad 120 tys. osób. Na przykład, w Shell Business Services Centre Kraków każdy pracownik realizuje indywidualną ścieżkę rozwoju. W jej ramach uczestniczy on w wielu szkoleniach wewnętrznych, m.in. z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym czy obsługi klienta.

 

- Nadszedł już czas ostatecznej zmiany wizerunku zagranicznych centrów biznesowych działających w naszym kraju. Nie jesteśmy już ośrodkami wsparcia realizującymi proste transakcje, ale ekspertami doradzającymi największym światowym firmom, pomagającym w optymalizowaniu ich biznesu. Polscy specjaliści wspierają firmy z listy Fortune 500, z największych światowych giełd, z Wall Street na poziomie ważnych strategicznych operacji - podkreśla Piotr Dziwok, dyrektor generalny Shell Business Service Centre w Krakowie, prezes zarządu Shell Polska.

 

Innym przykładem propozycji rozwoju kompetencji pochodzącej z sektora nowoczesnych usług biznesowych jest Luxoft Technology Series. Międzynarodowy, bezpłatny edukacyjny projekt rosyjskiego giganta IT ruszył jesienią 2013 r. Jest on dedykowany szczególnie specjalistom od nowych technologii z Europy Środkowej i Wschodniej, realizujących kluczowe procesy IT dla światowych gigantów.

 

- W trakcie cyklu webinariów, czyli bezpłatnych internetowych wykładów możliwych do odbioru w różnych miejscach świata, wysokiej klasy specjaliści i gwiazdy informatyki dzielą się z innymi swoją wiedzą ekspercką z zakresu najbardziej przyszłościowych dziedzin informatyki, przede wszystkim programowania. Każdy z wykładów trafia na nasz ogólnodostępny kanał Youtube - odpowiada Anna Kosińska, Poland Marketing Manager w Luxoft, współodpowiedzialna za koordynację projektu.

 

Uczelnie praktyczne


Również uczelnie wyższe zaczynają zdawać sobie sprawę, że studia powinny być prowadzone w sposób innowacyjny, zachęcający do rozwoju i mający praktyczne zastosowanie w karierze zawodowej. W efekcie decydują się na otwieranie nowych typów kierunków, coraz częściej tworzonych razem z firmami.

 

W całej Polsce powstają kierunki studiów oraz kursy tworzone w porozumieniu z biznesem. W branży IT, szereg akcji partnerskich z uczelniami realizuje Capgemini, współpracując m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Opolską czy Akademią Górniczo - Hutniczą.

 

- Do najciekawszych projektów realizowanych przez nas z uczelniami należy przedmiot ?Nowe technologie w informatyce", który znajduje się w siatce dydaktycznej kierunków technologicznych na Politechnice i Uniwersytecie w Opolu. To niepowtarzalna okazja do przekazania naszej ekspertyzy, opartej na bezpośredniej praktyce, naszym potencjalnym pracownikom. Studenci uczeni są m.in. jak dostarczać sprawne usługi hostingu, wirtualizacji czy zarządzać pamięciami masowymi. To jedne z najbardziej przyszłościowych usług na rynku IT - mówi Angelika Śniegocka, Talent Development Director z Capgemini.

 


Wiedza kluczem do potęgi?


Jak podkreślają eksperci, sam tytuł naukowy dziś nie wystarczy - w rywalizacji o najwyższe stanowiska coraz częściej liczy się odpowiedni wybór kierunku i dodatkowe szkolenia. Polacy coraz chętniej wybierają więc firmy, w których mają możliwość korzystania z różnorodnej oferty szkoleń. Również uczelnie dostrzegają konieczność dostosowania programu studiów do realnych potrzeb rynku. Wszystkie te dane pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość polskich absolwentów. O tym, czy rzeczywiście wkraczamy w erę biznesowej, świadomej wiedzy - przekonamy się w najbliższych latach.WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER