aktualności

Artykuł pochodzi z portalu Gazeta Finansowa Online - gf24.pl

 

Po kilku latach rosnącej aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy odnotowano spadek zatrudnienia. Jak podaje Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), przez ostatni rok liczba zatrudnionych niepełnosprawnych spadła o 20 tys. Czy to chwilowa stagnacja, początek trendu spadkowego czy zapowiedź realnej integracji rynku pracy?


W ostatnich latach zauważalna była coraz większa aktywność niepełnosprawnych na rynku pracy. To że wzrost ten został zahamowany jest niepokojące, jednak nie demonizowałbym tak bardzo tej tendencji. Faktycznie liczba zatrudnionych spadła, ale mam nadzieję, że obecna sytuacja to swoisty „dołek" przed odbiciem rynku. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych odbiła się na liczbie zakładów pracy chronionej, zmiana przepisów wyrównała dopłaty dla ZPCH i instytucji z otwartego rynku pracy, krótkofalowo zmniejszyło to liczbę pracujących niepełnosprawnych. Obecnie Polska musi dążyć do sytuacji, jaka panuje na zachodnich rynkach pracy, gdzie blisko 50 proc. niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo. Aby osiągnąć taki efekt, należy efektywnie podejść do procesu rekrutacji osób niepełnosprawnych oraz do przygotowania przedsiębiorstwa do zarządzania mieszanym zespołem.

 

Nadzieją sektor MSP

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowano wzrost zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - wielu pracodawców decydowało się na rekrutację pracownika niepełnosprawnego. Obecnie polski rynek pracy stoi przed wyzwaniem zmiany struktury zatrudnienia osób dotkniętych kalectwem. Obniżone zostały dopłaty przeznaczone dla zakładów pracy chronionej, przez co nacisk na zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności przeniesiony zostanie na małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwa będzie integracja rynku pracy oraz pełna współpraca oparta na zasadach partnerstwa. Przedsiębiorcy decydujący się na zatrudnienie niepełnosprawnego otrzymują wartościowego pracownika, często o wysokich kwalifikacjach, lojalnego. Zatrudnienie wiąże się również z wieloma korzyściami finansowymi. Firmy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia, zwrot kosztów szkolenia oraz przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy oraz uniknięcie wpłat na rzecz PFRON. Firma zatrudniająca przynajmniej 25 osób zobowiązana jest do zatrudniania minimum 6 proc. osób niepełnosprawnych wśród swojej załogi. Jeżeli niepełnosprawnych jest mniej, przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wpłat na rzecz PFRON. Przykładowo firma, w której pracuje 50 osób, a wśród zatrudnionych nie ma żadnej osoby niepełnosprawnej, zobligowana jest do wpłacania na rzecz PFRON składek w wysokości około 4 600 zł miesięcznie. W skali roku generuje to koszt blisko 55 tys. zł.

 

Rekrutacja odpowiedzialna społecznie

W obliczu zmian na polskim rynku pracy szczególnie ważną rolę odegrają certyfikowane agencje zatrudnienia wspomaganego. To one powinny zachęcić z jednej strony niepełnosprawnych do podjęcia aktywności zawodowej, a z drugiej - przekonać pracodawców, że zatrudnianie niepełnosprawnych to coś normalnego i pożądanego. Pracodawcy często są uprzedzeni przed zatrudnianiem osoby niepełnosprawnej. Obawiają się o wydajność takiego pracownika. Nie do końca wiedzą, z czym wiąże się zatrudnienie osoby z orzeczeniem. Nie wiedzą, jak przeprowadzić rekrutację oraz jak przebrnąć przez skomplikowane procedury biurokratyczne związane z osiągnięciem dofinansowania. Panaceum na te problemy są wyspecjalizowani pośrednicy, czyli agencje zatrudnienia wspomaganego. Korzystając z ich usług, pracodawcy mogą liczyć nie tylko na pomoc w rekrutacji. Pomagamy także wypracować rozwiązania wdrażające niepełnosprawnego do nowego miejsca pracy, a także rozwiązania wpływające na integrację całego zespołu. Oprócz szeregu szkoleń i zaplecza socjalnego, jak np. poradnie psychologiczne, pracodawca otrzymuje kompleksową obsługę kadrową związana z obsługą dofinansowań i optymalizacją kosztów PFRON.

 

Integracja przez outsourcing

Może pojawić się pytanie, dlaczego pracodawca powinien skorzystać z usług firmy zewnętrznej, zamiast samemu zatrudnić osobę niepełnosprawną. Powodów jest kilka, a jednym z nich są same koszty zatrudnienia pracownika - korzystanie z rozwiązania, jakim jest leasing pracowniczy, pozwala pracodawcy na realne oszczędności. Kolejnym argumentem jest sposób wyliczania odprowadzanej składki, według którego wraz ze wzrostem wynagrodzenia pracownika rośnie wysokość ulgi. Agencja pracy przejmuje na siebie kwestie rozliczeń i dostarczenia pracowników, a także pozwala pracodawcy nauczyć się współpracować z osobą niepełnosprawną i przekonać się do tego, jak wartościowy może być to pracownik.

Dzięki optymalizacji kosztów PFRON przedsiębiorca oszczędza nie tylko środki finansowe, lecz także swój czas, ponieważ procesy związane z zatrudnieniem i wsparciem pracowników są prowadzone przez agencję. Dodatkowo, przedsiębiorca buduje pozytywny wizerunek firmy, a przy tym wszystkim zyskuje zaangażowanych pracowników, którzy zwiększają wydajność jego działalności. Z usługi optymalizacji kosztów PFRON korzysta coraz więcej polskich przedsiębiorstw, które dążą do obniżenia ponoszonych kosztów, a jednocześnie mają świadomość, jak istotną rolę na rodzimym rynku odgrywa wizerunek firmy.

 

Autor: Jarosław Witkowski, Prezes Zarządu A-trybut - Polski HR S.A.

 WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER