aktualności

Z przyjemnością informujemy, iż od kwietnia 2015 r. Polski HR Search & Selection współpracuje ze skarżyńskim urzędem pracy.

Wspólpraca ma na celu doprowadzić do zatrudnienia 40 skierowanych przez PUP osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Zlecenie usług agencji to dla nas wielkie wydarzenie. Urzędy Pracy w całej Polsce staną niebawem w obliczu konieczności dokonywania dywersyfikacji swoich usług. Chcemy też w ten sposób dać nowe możliwości naszym klientom. Już od dziś wydajemy zakwalifikowanym osobom bezrobotnym skierowania, a od 4 maja rozpocznie działania na ich rzecz agencja. Niewątpliwie i dla nas i dla agencji jest to olbrzymie wyzwanie, nie mniej wierzymy, że wspólnie odniesiemy sukces, a nasi klienci zdobędą zatrudnienie - podkreśla dyrektor skarżyskiego urzędu Roman Białek (wypowiedź pochodzi z portalu http://www.wup.kielce.pl).

Niezmiernie cieszy nas fakt, iż udało nam się nawiązać współpracę z Urzędem. Wierzymy, że dzięki połączeniu sił urzędów pracy z agencjami rekrutacyjnymi, uda się połączyć osoby bezrobotne z pracą dostosowaną do ich możliwości i umiejętności, poprawiając jednocześnie sytuację na polskim rynku pracy.

Polski HR Search & Selection zapewnia przydzielonej grupie bezrobotnych kompleksowe wsparcie i doradztwo , dzięki któremu podopieczni zyskują nową szansę na odniesienie sukcesów zawodowych.

 WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER