aktualności

Z przyjemnością informujemy, iż stanowisko dyrektora zarządzającego w Polskim HR objęła Pani Hanna Listek, która dotychczas zarządzała społką Polski HR Doradztwo Personalne.


Pani Hanna odpowiadać będzie za koordynację i wytyczanie wspólnego kursu dla niemal 20 spółek, które wchodzą w skład holdingu. Dyrektor zarządzający opiekuje się także współpracą z polskimi i zagranicznymi kontrahentami, budową i wdrażaniem strategii rozwoju firmy oraz planowaniem i nadzorowaniem budżetu.


Wybór nowego dyrektora zarządzającego holdingu Polski HR był oczywisty. Jako osoba zarządzająca spółką Polski HR Doradztwo Personalne Hanna Listek wykazała, że posiada niezbędne kompetencje do kierowania zespołem oraz realizowania wizji grupy Loyd. Według mnie Hanna Listek pozwoli spółce Polski HR rozwinąć skrzydła i wykorzystać potencja holdingu - komentuje Bartosz Kaczmarczyk, Prezes Grupy Kapitałowej Loyd S.A.

 WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER