aktualności

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Za pomocą tej uchwały Sejm apeluje do wszystkich obywateli oraz instytucji publicznych o podejmowanie inicjatyw wspierających oraz aktywizujących osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/art249,projekt-uchwaly-ustanawiajacej-rok-2013-rokiem-osob-niepelnosprawnych.htmlWYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER