aktualności

Jarosław Witkowski, Dyrektor Zarządzający A-Trybut-Polski HR S.A. wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Na spotkaniu omówiono najistotniejsze zmiany proponowane przez Komisję Europejską oraz ich ewentualny wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy w przypadku ich przyjęcia.

Negatywna opinia Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do tych rozwiązań została przekazana do Urzędu Konkurencji i Konsumentów, który przygotowuje stanowisko Polski do przedmiotowego projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej. Projekt ten konsultowany jest przez państwa członkowie w ramach drugiej tury konsultacji, których termin mija 28 czerwca 2013 r. Po zakończeniu tej tury Komisja Europejska przeanalizuje uwagi zgłoszone przez państwa członkowskie oraz przedstawi kolejny projekt rozporządzenia w ramach trzeciej tury konsultacji. Kolejny projekt wraz z terminem do zgłoszenia ewentualnych uwag zostanie zamieszczony na stronie internetowej Komisji Europejskiej w zakładce Konsultacje społeczne (Public consultations).


Pełnomocnik zwrócił się z apelem do uczestników spotkania o poparcie dla zgłoszonych uwag do omawianego projektu Komisji Europejskiej oraz przedstawienia własnych opinii do tego projektu bezpośrednio do Komisji.

 

Pełen komunikat można znaleźć na stronie: www.niepelnosprawni.gov.plWYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ!

dodaj CV


NEWSLETTER